Get in touch

 • J. Keplerweg 10 U
 • 2408 AC, Alphen aan den Rijn

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Dock Blue en personal trainer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens geschreven voor medewerkers van de personal trainer.

2. Openingstijden en faciliteiten

 1. De PT-Facility is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. Tijdens deze openingstijden mag gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten.
 2. Dock Blue mag de openingstijden, huisregels en aangeboden faciliteiten tijdelijk of blijvend wijzigen.
 3. Er is een muziekinstallatie aanwezig. Wanneer er wordt getraind met klanten, wordt er gebruik gemaakt van een algemene playlist. Wanneer je als personal trainer alleen aanwezig bent, kun je je eigen muziek bepalen.
 4. Koffie- en thee: er mag kosteloos gebruik gemaakt worden van de koffie- en theefaciliteiten.
 5. De personal trainer mag kosteloos en onbeperkt gebruik maken van de PT-Facility om zelf te trainen. Voorwaarde hierbij is, dat de personal trainers die aan het werk zijn, te allen tijde voorrang hebben op het gebied van de planning en op het gebied van het gebruik van materialen. Wanneer Dock Blue volledig bezet is volgens de agenda, is er geen mogelijkheid voor de personal trainer om op dat moment op eigen gelegenheid te trainen en zal een ander moment gekozen moeten worden. Wanneer de personal trainer een introducee meeneemt, wordt dit gezien als personal training en zal er een uur huur in rekening gebracht worden.
 6. Het is voor de klant niet toegestaan om zonder zijn personal trainer gebruik te maken van de PT-Facility.
 7. In de PT-Facility worden geen groepslessen gegeven. Wel kunnen er Small Group Trainingen gegeven worden voor maximaal 4 personen. Groepslessen kunnen wel buiten gegeven worden. Zodra hier materialen vanuit de PT-Facility voor worden gebruikt, wordt dit gezien als huur en wordt de huurprijs in rekening gebracht.

3. Toegang

 1. Voor het betreden van het pand van Dock Blue aan de Keplerweg 10 U wordt gebruik gemaakt van een pasje. Door middel van dit pasje wordt de toegangsdeur geopend en het alarm ontgrendeld. Bij overhandiging van dit pasje door Dock Blue wordt toestemming tot toegang verleend aan de personal trainer. Toegang is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk. Er wordt een borg betaald van € 10,- voor dit pasje, te betalen door de personal trainer bij overhandiging. Wanneer dit pasje weer door de personal trainer wordt ingeleverd bij Dock Blue, wordt de borg retour gegeven.
 2. Toegang tot het pand wordt geregistreerd door middel van het gebruik van een pasje en door middel van camerabeelden. De camerabeelden kunnen aan derden worden getoond. De personal trainer verklaart hierbij hiervan op de hoogte te zijn.
 3. Het is vereist om in – en uit te checken met het pasje voor registratie.

4. Abonnement & betaling

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor de vorm zoals aangegeven op bijlage 1, welke onderdeel is van de huurovereenkomst. Alle abonnementen zijn jaar abonnementen tenzij daar door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.
 2. Het abonnementsgeld wordt maandelijks, voorafgaand aan de maand, automatisch geïncasseerd door Dock Blue.
  Na afloop van de maand wordt het werkelijk aantal afgenomen uren berekend. Indien er meer uren zijn afgenomen dan vastgelegd in de abonnementsvorm, worden deze uren in de daaropvolgende maand, dus achteraf, gefactureerd tegen het losse uurtarief.
 3. Het aantal afgenomen uren per maand wordt omgezet in ‘credits’; er ontstaat een huurtegoed. Per afgenomen uur zal de prijs worden afgeschreven van dit huurtegoed.
 4. Overgebleven credits van één maand kunnen maximaal één maand worden meegenomen en komen daarna te vervallen.
 5. De huurprijs geldt per uur, per trainer. Wanneer een bedrijf de PT-Facility huurt voor meerdere personal trainers tegelijk, wordt er per personal trainer een uur huur in rekening gebracht.
 6. De huurprijs kan op voorstel van Dock Blue jaarlijks worden aangepast. Dock Blue is verplicht om twee maanden voor aanpassing van de nieuwe huurprijs de personal trainer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 7. Het is te allen tijde mogelijk om het abonnement naar boven bij te stellen, met ingang van de eerstvolgende nieuwe maand. Dit betekent dat de personal trainer meer uren per maand gaat afnemen.
  Het abonnement kan naar beneden worden bijgesteld, vanaf drie maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst én wanneer twee maanden achtereenvolgens de afgesproken afname niet wordt gehaald.

5. Annuleren afspraak

 1. Er wordt gebruik gemaakt van een online agenda om de PT-Facility te reserveren. Wanneer er een reservering geannuleerd moet worden, dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak gedaan te worden via het online reserveringssysteem. Op deze manier is de ruimte weer beschikbaar voor een andere personal trainer.
  Als er binnen 24 uur geannuleerd wordt, wordt het uur doorberekend. Er geldt een uitzondering bij ziekte van de klant. Hiervoor dient wel een bewijs van afzegging vanwege ziekte door de klant overlegd te worden.
 2. Het abonnement wordt aangegaan door middel van een doorlopende automatische incasso, gebaseerd op een vaste afname van een aantal uren per maand.

6. Huisregels

 1. Om het trainen bij Dock Blue voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden, geldt er een aantal huisregels. De personal trainer is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn klant. Wanneer de klant (één van) de huisregels overtreedt, wordt verwacht dat de personal trainer deze persoon erop aanspreekt en ervoor zorgt dat herhaling hiervan wordt voorkomen. 
 2. Bij het overtreden van (één van de) huisregels door de personal trainer zal de personal trainer een waarschuwing krijgen van de directie. De waarschuwingen worden schriftelijk bevestigd. Bij 2 waarschuwingen volgt er een gesprek met de personal trainer en de directie van Dock Blue. Wanneer er geen verbetering plaatsvindt kan dit ontbinding van de overeenkomst tot gevolg hebben.
 3. Bij overlast worden er passende maatregelen toegepast.
 4. Huisregels Dock Blue:
  1. Het is verplicht om in de trainingsruimte schone sportschoenen en gepaste sportkleding te dragen.
  2. Persoonlijke hygiëne moet voldoen aan de normaal te verwachten standaard.
  3. Tijdens het trainen is het verplicht om een handdoek op de apparaten te gebruiken.
  4. Na gebruik van de cardio-apparatuur deze schoonmaken met de daarvoor aanwezige schoonmaakmiddelen.
  5. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
  6. Het is verboden om binnen Dock Blue verdovende middelen te gebruiken en/of te verhandelen.
  7. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar Dock Blue.
  8. De personal trainer legt de losse trainingsmaterialen na gebruik terug op de daarvoor bestemde plek.
  9. Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
  10. Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen kunnen worden achtergelaten in de daarvoor bestemde kasten en worden niet meegenomen in de trainingsruimte.
  11. Het is niet toegestaan andere leden/personal trainers lastig te vallen of overlast te veroorzaken.

7. Risico & aansprakelijkheid

 1. Dock Blue en de voor hem of in zijn opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade, immateriële schade of vervolgschade als gevolg van enig ongeval of letsel van de gebruikers van de PT-Facility.
 2. Dock Blue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van gebruikers van de PT-Facility.
 3. De personal trainer zal zowel Dock Blue als de voor Dock Blue werkzame personen vrijwaren voor aanspraken (van derden) voor materiële schade, immateriële schade of vervolgschade.
 4. Indien Dock Blue aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dock Blue beperkt tot de hoogte van de gefactureerde opdracht, of gemaximeerd tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomend geval.

I'm ready, Let's go!

Klaar om aan de slag te gaan bij Dock Blue? Meld je dan snel aan via het onderstaande formulier. Wij komen dan zo snel als mogelijk bij jou terug!

Inschrijfformulier

Kom in contact met Algemene voorwaarden

Klaar om in actie te komen. Samen met Algemene voorwaarden weten wij zeker dat dat gaat lukken! Laat jouw gegevens achter en kom in contact.

PT Contactformulier